09 jul

Kraftig nedgång i kinesiska investeringar i USA

china and usa flags with cracks

Den eskalerade handelskonflikten mellan USA och Kina börjar ge dramatiska effekter. Under en längre tid har President Trump ansett att det amerikanska handelsunderskottet gentemot Kina är alldeles för stort och att det behövs ”täppas igen”. Detta har lett till att han infört tullar och avgifter på varor och produkter ifrån Kina och övriga länder. Ekonomer runt om i världen har länge varnat för att konsekvenserna av ett handelskrig kan bli förödande och nu börjar effekterna att synas.

Dramatiska siffror

Den amerikanska nyhetsbyrån CNBC kunde under Juni månad rapporertera att de kinesiska investeringarna i USA har under årets första fem månader minskat med 92% gentemot samma period föregående år. Under 2018 har investeringarna i USA från kinesiska investerare uppgått till 1,8 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 2017 där de uppgick till 29 miljarder dollar och året innan dess, 2016, uppgick det till så mycket som 46 miljarder dollar.

Kina en enorm handelspartner

Under 2017 räknade man att det totala värdet av varor i handeln mellan USA och Kina uppgick till över 636 miljarder dollar, cirka 6360 miljarder SEK, detta kan jämföras med Sveriges BNP som under 2017 uppgick till dryga 400 miljarder dollar, 4600 miljarder SEK. Att en konflikt i handeln mellan USA och Kina uppstår kan med andra ord leda till svåra ekonomiska konsekvenser, ett exempel som kan ge en viss bild är att Kinas export till USA stod för cirka 500 miljarder dollar av denna summan under 2017. Samtidigt uppgick USA:s export till kina till cirka 130 miljarder dollar, något som tidigare känt är vad just President Trump kampanjade emot.