25 dec

Så får du hjälp med dina skulder

Det är idag ett stort antal svenskar som är skuldsatta – faktum är att det enligt siffror från Konsumentverket är nästan 400 000 svenskar som har skulder hos Kronofogden idag. Anledningarna till skuldsättningen är många – men det finns ljus i tunneln även för den som är skuldsatt. Till exempel kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare att ordna upp i din ekonomi. 

Budget- och skuldrådgivning

Varje kommun i Sverige ska tillhandahålla en skuld- och budgetrådgivning. Denna ska finnas för att hjälpa kommunens invånare med bland annat ekonomisk rådgivning – men också med specifika handlingar i syfte att få ordning på ekonomin. Det kan till exempel handla om att hjälpa konsumenten kontakta långivare för att lägga upp en avbetalningsplan eller ansöka om skuldsanering. 

De kan också hjälpa till med att förhandla om räntor hos befintliga långivare – något som kan vara avgörande för om en persons ekonomi ska bära eller brista. 

Att få ekonomisk rådgivning hos kommunen ska alltid vara helt kostnadsfritt – ofta är det ju de som har en snäv ekonomisk marginal som behöver hjälpen mest. Om du upplever att du inte får den hjälp du har rätt till via din kommun kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, eller förkortat IVO. 

Få hjälp med skuldsanering

Om du är rejält skuldsatt och inte ser några möjligheter till att kunna lösa dina skulder inom en rimlig framtid, finns det en chans för dig att få skuldsanering. Vid en skuldsanering befrias den betalningsskyldige helt eller delvis från sina skulder, efter att ha gjort en avbetalningsplan där denne betalat alla sina inkomster, förutom existensminimum, till sina fordringsägare under fem års tid. 

Att ansöka om skuldsanering kan av många upplevas som krångligt och det kan därför vara bra att känna till att det går att få hjälp med detta hos kommunens budget- och skuldrådgivning. Du kan då få hjälp genom hela saneringsprocessen, med allt från att skriva och skicka in ansökan till att få stöttning under processen.

Om din ansökan om skuldsanering skulle få avslag kan du också få hjälp via kommunen att skriva ett överklagande. 

Eftersom det för många kan kännas jobbigt att ha hamnat i en tuff ekonomisk sits kan det vara bra att känna till att rådgivarna hos kommunen alltid har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får diskutera ditt ärende med någon utomstående – faktum är att de inte ens får nämna att du varit hos dem. 

Du hittar kontaktuppgifter till rådgivningen här.

16 aug

Vad gäller vid reklam av lån i Sverige?

Staty med vågskålar och lagböcker

Det är inte alla som lånar pengar som tänker på att det finns regler kring hur utlånarna får marknadsföra sig – men det finns det faktiskt. Såväl banker som kreditbolag måste nämligen förhålla sig till konsumentkreditlagen, och där står tydligt angett hur reklam för lån får och inte får marknadsföras i Sverige.

Det handlar bland annat om att man inte ska marknadsföra lån som ”guld och gröna skogar” och en enkel lösning, eftersom det alltid tillkommer ränta och avgifter. Allt för att skydda konsumenten i så stor utsträckning som möjligt.

Reglerna kring marknadsföring av lån är stränga och konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens fördel. Enkelt beskrivet betyder det att en långivare inte får ge den sökande sämre villkor än vad som står angivet i lagen.

Lånets kostnad ska anges tydligt

Först och främst får ingen långivare eller annan aktör som förmedlar krediter framhäva lån som en snabb och enkel lösning till ekonomiska problem. Det är heller inte tillåtet att uppge vilseledande information kring krediten, utan alla villkor kring denna ska finnas klart och tydligt beskrivna. Den sökande ska ha möjlighet att gå igenom dessa på egen hand innan man väljer att ansöka.

Att informera om räntor och andra kostnader är också ett lagkrav, och det måste anges ett representativt låneexempel. Att det är representativt innebär att om räntan sätts mellan 20 och 35 procent, är det inte representativt med ett exempel där räntan är på 20 procent eftersom de flesta inte kommer få den lägsta räntan.

De flesta kommer troligen hamna någonstans närmare det övre spannet, vilket i så fall är det som anses representativt för lånet och ska användas i exemplet.

Ett låneexempel kan förslagsvis se ut såhär: ”För ett lån på 10 000 kronor som slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 procent och årsräntan 39 procent. Månadskostnaden är 1 095 kronor och totalt att betala blir 12 979 kronor. Kostnaden är 2 979 kronor”.

Den effektiva räntan (årsränta + avgifter) ska anges i exemplet. Om låneexemplet inte anger den effektiva räntan måste informationen specificera följande:

 • krediträntan
 • vilka avgifter som tillkommer
 • andra eventuella kostnader
 • kreditens belopp
 • avtalets löptid – hur lång tid återbetalningen tar
 • det totala belopp som ska återbetalas
 • hur många avbetalningar som krävs, samt hur stora dessa kommer bli

Sanktioner vid brott mot lagen

Om en långivare inte sköter sin marknadsföring enligt lagen kan det anmälas till Konsumentverket. Det är dem som, tillsammans med Finansinspektionen, sköter tillsynen för konsumentkreditslagen.

Om ett bolag inte sköter sig kan det drabbas av sanktioner. Dessa kan sträcka sig från en enkel varning till en straffavgift – beroende på hur allvarlig överträdelsen är. I värsta fall kan ett bolag tvingas upphöra med sin verksamhet helt och hållet.

08 jun

Så räknar du ut din lånekostnad

När du tar ett lån kan det vara bra att ha koll på hur mycket detta lån kommer kosta dig varje månad. Detta kan man på egen hand räkna ut och även om det kan låta krångligt är det faktiskt inte så svårt. Det du behöver ha koll på är ränta och lånebelopp, samt avgifter. Sedan är det lätt att räkna ut kostnaden för lånet.

Det finns två olika begrepp att hålla koll på – månadskostnad och totalkostnad. Precis som det låter, så är månadskostnaden hur mycket du ska betala för ditt lån varje månad, och totalkostnaden är hur mycket lånet kommer att kosta dig totalt.

Kvinna med papper som rättar

Hur räknar jag ut räntan?

Att räkna ut räntan är antagligen det som känns allra krångligast när man ska räkna ut hur mycket ett lån kommer att kosta, men det är faktiskt inte ett dugg svårt. Det finns en enkel formel för att räkna ut årsräntan, och den lyder:

Lånekostnaden x Räntan = Räntekostnad

Vi tar ett exempel för att illustrera. Du lånar 10 000 kr med en ränta om 7%. Då tar du 10 000 x 0,07 = 700. Den årliga räntekostnaden är alltså 700 kr.

Om du därefter vill veta hur mycket lånet kommer kosta dig i ränta varje månad tar du räntekostnaden per år och delar den på 12. I detta fall blir det alltså 700/12 = 58.33. Då är din månatliga räntekostnad med andra ord 58.33 kr.

För att ta reda på hur mycket själva amorteringen (det vill säga avbetalningen) kommer kosta dig varje månad tar du lånesumman delat på antalet månader du ska betala tillbaka lånet på. Om vi återigen tar ditt lån om 10 000 kr som exempel, vilket du ska betala tillbaka på 12 månader, så tar du 10 000/12 = 833.33.

För att få fram månadskostnaden på ditt lån tar vi nu 833.33 (amortering) + 58.33 (ränta) = 891.66. Förutsatt att ditt lån inte har några avgifter kommer det alltså kosta 891.66 kr varje månad. Totalkostnaden blir 891.66 x 12 = 10 699.92 kr.

Om det finns avgifter, som en månatlig aviseringsavgift eller uppläggningsavgift lägger du bara till den kostnaden på din uträkning för att få fram korrekt summa.

19 aug

Tjänstesektorn går nedåt

Det som kallas för tjänstesektorn är en benämning på offentliga eller privata företag som tillhandahåller olika typer av tjänster. Tjänstesektorn innefattar den offentliga sektorn, som är staten. Den innefattar också kommuner. Den privata tjänstesektorn innefattar olika typer av tjänsteföretag och organisationer.

Arbetsmarknaden ligger under ständig förändring. Beroende på vissa givna delar så har teknik till allt större del tagit över mycket. Det har ersatt vissa gamla arbetssätt och arbetsmarknaden flyttar således från en sektor till en annan. Under 1800-talet så var vårt land en så kallad jordbruksekonomi. Sen dess har vi mer och mer gått igenom industrialismen. Just nu anses Sverige vara en tjänsteekonomi.

Privata tjänstesektorn är idag den största arbetsgivarmarknaden i Sverige. Ungefär 30% av alla anställda i Sverige jobbar inom tjänsteföretag. Tänkvärt är att det inte bara är Sverige som visar dessa trender. Trenden är genomgående för i stort sett alla I-länder i världen som gått från ett jordbrukssamhälle till att vara ett mer modernt samhälle, där teknik tar över marknaden mer.

09 jul

Kraftig nedgång i kinesiska investeringar i USA

china and usa flags with cracks

Den eskalerade handelskonflikten mellan USA och Kina börjar ge dramatiska effekter. Under en längre tid har President Trump ansett att det amerikanska handelsunderskottet gentemot Kina är alldeles för stort och att det behövs ”täppas igen”. Detta har lett till att han infört tullar och avgifter på varor och produkter ifrån Kina och övriga länder. Ekonomer runt om i världen har länge varnat för att konsekvenserna av ett handelskrig kan bli förödande och nu börjar effekterna att synas.

Dramatiska siffror

Den amerikanska nyhetsbyrån CNBC kunde under Juni månad rapporertera att de kinesiska investeringarna i USA har under årets första fem månader minskat med 92% gentemot samma period föregående år. Under 2018 har investeringarna i USA från kinesiska investerare uppgått till 1,8 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 2017 där de uppgick till 29 miljarder dollar och året innan dess, 2016, uppgick det till så mycket som 46 miljarder dollar.

Kina en enorm handelspartner

Under 2017 räknade man att det totala värdet av varor i handeln mellan USA och Kina uppgick till över 636 miljarder dollar, cirka 6360 miljarder SEK, detta kan jämföras med Sveriges BNP som under 2017 uppgick till dryga 400 miljarder dollar, 4600 miljarder SEK. Att en konflikt i handeln mellan USA och Kina uppstår kan med andra ord leda till svåra ekonomiska konsekvenser, ett exempel som kan ge en viss bild är att Kinas export till USA stod för cirka 500 miljarder dollar av denna summan under 2017. Samtidigt uppgick USA:s export till kina till cirka 130 miljarder dollar, något som tidigare känt är vad just President Trump kampanjade emot.

20 mar

Deklarationstips

 • ROT- OCH RUT-Avdrag: ROT är tjänster som klassas som reparation, underhåll och ombyggnad. I Avdraget får man dra av 30 procent för ROT och 50 procent för RUT gällande arbetskostnaderna. Det är företaget som utför tjänsterna som drar av detta automatiskt och det kommer förtryckt på din deklaration.
 • Avdrag för mobil och dator: Om man använder sin privata telefon för tjänstesamtal, så kan man få dra av kostnaderna för detta om man kan visa upp merkostnader för samtalen. Även kostnader för internet, dator, surfplatta kan få dras av om det är ett måste att använda för att klara tjänsten och arbetsgivaren inte tillhandahåller det.
 • Avdrag för cykel till och från arbetet: Om man cyklar till och från jobb, så kan man dra av 250 kronor per år för cykelkostnader.
 • Avdrag för resor till och från arbetet: Om man åker kollektivt till och från arbetet så får man dra av de avgifterna som överstiger 10 000 kronor. Använder man sin privata bil, avståndet till arbetet är längre än 5 kilometer och du sparar mer än 2 timmars restid, så får man dra av kostnaderna. Avdraget är 18,50 kronor per mil för privatbil men använder man tjänstebil är avdraget 6,5 kronor per mil om det är dieselbil och 9,5 kronor om det är en bil med övriga bränslen.
 • Avdrag för pensionssparande: Om man saknar rätten till pension i din anställning, så har man rätt att göra ett avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Maxtaket är 443 000 kronor.
29 sep

Så här kan du spara pengar i höst

Hösten är normalt den tiden på året då hushållen gör av med minst pengar. Om det inte står en semesterresa på programmet på höstlovet, är kostnaderna för annat än boende, mat och transporter vanligtvis ganska låga. För många finns det pengar att spara under de mörka höstmånaderna, pengar som kan komma väl till pass inför julen och kanske särskilt i januari, som brukar vara en tuff månad ekonomiskt.

Oavsett om du har behov av att spara på grund av en betungande skuldbörda, en allmänt svag ekonomisk situation eller bara vill kunna sätta guldkant på julledigheten finns några smarta tips för att få mer i plånboken.

Mat enligt säsong

Olika matvaror har olika säsonger. Det kanske inte är så tydligt eftersom vi i vårt moderna samhälle kan få tag på exempelvis färska jordgubbar året runt, men under vissa perioder på året är vissa matvaror betydligt billigare än annars. Många sorters fisk och skaldjur, rotfrukter, olika typer av kål, svamp, äpplen och citrusfrukter är matvaror som är i säsong under höstmånaderna. Att de är i säsong innebär att det finns ett större utbud och det innebär att priserna blir längre än under årets övriga månader. Du kan enkelt spara hundralappar varje månad på att köpa mat i rätt säsong.

Rensa ut och sälj av

Samtidigt som du plockar in utemöblerna, krattar trädgården ren på löv och dekorerar boendet inför den långa vintern kan du passa på att rensa ut i garderober och i förråd. Det saker du hittar som har ett andrahandsvärde kan du med fördel lägga ut till försäljning på annonssajter eller auktionssajter. En ny plattform för köp och sälj på nätet är Facebook Marketplace. Här är det faktiskt helt gratis att annonsera.

Att sälja av kläder, sportutrustning med mera ger kanske inte så mycket extra i plånboken, men det ger alltid något. Dessutom får du förmodligen mer ro i sinnet efter en genomgång av garderober och förråd.

Utnyttja rabatter

Det bästa sättet att spara pengar är att dra ner på konsumtionen. Emellertid är det ju vissa saker som måste inhandlas. Det gäller särskilt om du har barn. Hösten är lite av högsäsong för webbutiker, helt enkelt eftersom mörkret och kylan gör att vi är inomhus mer och spenderar mer tid framför TV:n eller med mobilen eller surfplattan i handen. För att sticka ut i konkurrensen och få fler kunder erbjuder majoriteten av webbutikerna rabatter och andra typer av erbjudanden. Det kan du utnyttja för att spara pengar på de nödvändiga inköpen.

Säg upp abonnemangen du inte använder

Köpte du ett gymkort i januari för att ”komma igång” med träningen inför sommaren? Har du utnyttjat det flitigt eller är det snarare så att du inte använder det alls? Om du bara tränar sporadiskt betalar du ett antal hundralappar i månaden i onödan.

Hur är det med abonnemang på streaming, ljudböcker, dagstidningar på nätet, dagstidningar i brevlådan, Spotify med mera? Ta en titt på vilka tjänster du använder och avsluta de som du utnyttjar endast i mycket liten omfattning.

18 aug

Vanor och ovanor kostar stora pengar årligen

Tobak, fika, skraplotter, kaffe på väg till jobbet, frekventa krogbesök, uteluncher – utgifterna för dessa vanor och ovanor kan vara blygsamma var för sig, men när du slår ihop alla utgifter per år kan det handla om många tusenlappar.

Syftet med den här informationssajten om smslån är inte att ge en mängd pekpinnar kring hur du bör sköta din ekonomi. Istället syftar den till att ge frågor och svar om smslån samt privatekonomi i stort. I syfte att ge dig lite verktyg och tips kring hur du kan göra så att du inte behöver låna kommer vi att presentera artiklar om hur du stärker hushållets ekonomi. Här är en första artikel av den typen.

Många bäckar…

Man brukar använda uttrycket ”många bäckar små blir en stor å” för att beskriva hur olika sparanden, hur små de än må vara, tillsammans kan ge stora resultat. Samma koncept gäller givetvis raka motsatsen. Många små utgifter blir till slut en stor å av pengar som rinner ut från hushållet.

Det är lätt att tänka att en fika på stan för 100 kr inte spelar någon roll i det stora perspektivet, men hur blir läget om du fikar ute en gång i veckan varje år? Och vad kostar egentligen din tobaksanvändning per år? Hur många hyror skulle du kunna betala ”gratis” för de pengar du lägger på nöjen och produkter som inte är direkt livsnödvändiga?

Räkneexempel

Här är räkneexempel på några typiska utgifter med pris per tillfälle/inköp och totalkostnad per år.

Cigaretter: ett paket per dag à 50 kr = 18 250 kr
Snus: en dosa per dag à 40 kr = 14 600 kr
Godis: 3 hg i veckan à 10 kr/hg (genomsnittskonsumtionen i Sverige) = 1560 kr
Fika på stan: två fikatillfällen i veckan à 60 kr styck = 7200 kr per år
Uteluncher: fem luncher i veckan à 90 kr styck = 21 600 kr per år
Triss-lotter: två stycken i veckan à 30 kr styck = 3120 kr per år

Så här rensar du upp bland utgifterna

Du behöver kanske inte slopa varje utgift som kan räknas som ”övrig” på en budgettavla. Du vill ju också kunna njuta av livet. Samtidigt gör du klokt i att fundera noga kring dina vanor och ovanor. Det finns mycket pengar att spara på att antingen bryta en (o)vana eller åtminstone spendera lite mindre på den.

Ett bra första steg är att föra dagbok över vilka utgifter du har under en vecka, två veckor och en månad. Titta till exempel på vad du lägger på fikabesök under en månad. Multiplicera sedan den uppgiften med tolv (månader) för att se vad vanan kostar dig per år. Gör sådana noteringar för varje ”övrigt”-post och räkna sedan ut totalen. Kanske blir det inte så mycket som du trodde. I så fall behöver du kanske inte göra några större förändringar. Kanske blir totalen skrämmande hög. I så fall bör du ta en ordentlig funderare.

När du vet vad dina vanor och ovanor kostar kan du enklare vidta åtgärder för att bryta med dem eller dra ner på utgifterna. Fikar du ute tre gånger i veckan till en total kostnad på omkring 10 000 kr per år kan du försöka slopa ett av tillfällena och då spara 3000 kr per år. Köper du godis för någon femtiolapp i veckan? Om du kan halvera detta sparar du 1250 kr per år.

27 jul

Att vara för snål kan vara dyrt

Det är skillnad på att vara snål och att vara ekonomisk. Den som är snål – oavsett anledning – ger sig vanligtvis inte möjlighet att leva och det är en förlust. Att vara ekonomisk innebär istället att man ser till att ta för ekonomin hållbara beslut. Visst, det kan finnas tillfällen då det är klokt att ”snåla in”, till exempel om man vill spara till en resa utan att behöva ta ett lån eller om det saknas lite pengar i slutet av månaden på grund av extra räkningar eller många VAB-dagar. I det långa loppet är det dock bättre att sikta på att vara konsekvent ekonomisk. Här ska vi ge några exempel.

Billigt är ofta synonymt med låg kvalitet

Om vi bortser från mode, design och trender finns nästan alltid en direkt korrelation mellan pris och kvalitet. Ju mer du betalar för något, desto högre kvalitet kan du förvänta dig. Denna koppling är dock inte tydlig för alla och det beror ofta på att man främst tittar på en varas funktion. Ett bra exempel är produkter för hemmet, såsom till exempel kaffemaskiner. Alla kaffemaskiner, oavsett pris, brygger kaffe. Så, varför betala mer om funktionen är densamma?

Med stor sannolikhet innebär ett lägre pris att du får en kaffemaskin med sämre komponenter. Efter ett tag kan maskinen börja fungera sämre eller till och med sluta fungera helt och hållet. Då får du bita i det sura äpplet och köpa en ny. Hade du istället köpt en något dyrare variant hade du med stor sannolikhet kunnat använda den längre och därmed sparat pengar i längden.

Försäkringar ska du inte snåla in på

I Sverige har vi lyckligtvis ett väl utbyggt socialförsäkringssystem och de mest grundläggande försäkringarna (hemförsäkring, olycksfallsförsäkring med flera) kostar inte särskilt mycket. Det innebär att våra försäkringskostnader totalt sett är mycket låga i jämförelse med vad de är i andra länder. Trots det, är det många som medvetet eller omedvetet snålar in på försäkringsskyddet med risk för att drabbas av mycket stora utgifter och betydande besvär om olyckan skulle vara framme.

Halva priset är fortfarande en utgift

Även om en vara är nedsatt med 50% eller mer innebär köpet ändå en utgift. Det är lockande att köpa varor med stora rabatter, men det är viktigt att fundera på om rabatten ger ett extra värde i det långa loppet eller inte. Om inte, finns risken att köpet blir mer eller mindre onödigt och då är det av mindre vikt att du inte betalade fullpris.

En annan sak att nämna i sammanhanget är att tid är pengar. Detsamma gäller bränsle och/eller andra transportkostnader. Till exempel: Du hittar en vara till ett kraftigt rabatterat pris i en butik på stan. Om det verkligen handlar om ett bra köp beror dock på vad köpet också kostar dig i tid och eventuellt i bränsle.

Investera i boende och trygghet

För den som vill leva ekonomiskt finns många stenar att vända på och många utgifter att antingen undvika eller effektivisera. Det finns emellertid en gammal husmorsregel som säger att det som finns ovanför ditt huvud och under dina fötter är saker du inte ska snåla in på. Mer konkret handlar det om saker som är avgörande för din och din familjs välmående. Saker ”över huvudet” syftar framför allt på hus och hem medan saker ”under fötterna” är skor, kläder och andra basala varor för vardagen.