25 dec

Så får du hjälp med dina skulder

Det är idag ett stort antal svenskar som är skuldsatta – faktum är att det enligt siffror från Konsumentverket är nästan 400 000 svenskar som har skulder hos Kronofogden idag. Anledningarna till skuldsättningen är många – men det finns ljus i tunneln även för den som är skuldsatt. Till exempel kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare att ordna upp i din ekonomi. 

Budget- och skuldrådgivning

Varje kommun i Sverige ska tillhandahålla en skuld- och budgetrådgivning. Denna ska finnas för att hjälpa kommunens invånare med bland annat ekonomisk rådgivning – men också med specifika handlingar i syfte att få ordning på ekonomin. Det kan till exempel handla om att hjälpa konsumenten kontakta långivare för att lägga upp en avbetalningsplan eller ansöka om skuldsanering. 

De kan också hjälpa till med att förhandla om räntor hos befintliga långivare – något som kan vara avgörande för om en persons ekonomi ska bära eller brista. 

Att få ekonomisk rådgivning hos kommunen ska alltid vara helt kostnadsfritt – ofta är det ju de som har en snäv ekonomisk marginal som behöver hjälpen mest. Om du upplever att du inte får den hjälp du har rätt till via din kommun kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, eller förkortat IVO. 

Få hjälp med skuldsanering

Om du är rejält skuldsatt och inte ser några möjligheter till att kunna lösa dina skulder inom en rimlig framtid, finns det en chans för dig att få skuldsanering. Vid en skuldsanering befrias den betalningsskyldige helt eller delvis från sina skulder, efter att ha gjort en avbetalningsplan där denne betalat alla sina inkomster, förutom existensminimum, till sina fordringsägare under fem års tid. 

Att ansöka om skuldsanering kan av många upplevas som krångligt och det kan därför vara bra att känna till att det går att få hjälp med detta hos kommunens budget- och skuldrådgivning. Du kan då få hjälp genom hela saneringsprocessen, med allt från att skriva och skicka in ansökan till att få stöttning under processen.

Om din ansökan om skuldsanering skulle få avslag kan du också få hjälp via kommunen att skriva ett överklagande. 

Eftersom det för många kan kännas jobbigt att ha hamnat i en tuff ekonomisk sits kan det vara bra att känna till att rådgivarna hos kommunen alltid har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får diskutera ditt ärende med någon utomstående – faktum är att de inte ens får nämna att du varit hos dem. 

Du hittar kontaktuppgifter till rådgivningen här.