19 aug

Tjänstesektorn går nedåt

Det som kallas för tjänstesektorn är en benämning på offentliga eller privata företag som tillhandahåller olika typer av tjänster. Tjänstesektorn innefattar den offentliga sektorn, som är staten. Den innefattar också kommuner. Den privata tjänstesektorn innefattar olika typer av tjänsteföretag och organisationer.

Arbetsmarknaden ligger under ständig förändring. Beroende på vissa givna delar så har teknik till allt större del tagit över mycket. Det har ersatt vissa gamla arbetssätt och arbetsmarknaden flyttar således från en sektor till en annan. Under 1800-talet så var vårt land en så kallad jordbruksekonomi. Sen dess har vi mer och mer gått igenom industrialismen. Just nu anses Sverige vara en tjänsteekonomi.

Privata tjänstesektorn är idag den största arbetsgivarmarknaden i Sverige. Ungefär 30% av alla anställda i Sverige jobbar inom tjänsteföretag. Tänkvärt är att det inte bara är Sverige som visar dessa trender. Trenden är genomgående för i stort sett alla I-länder i världen som gått från ett jordbrukssamhälle till att vara ett mer modernt samhälle, där teknik tar över marknaden mer.