16 aug

Vad gäller vid reklam av lån i Sverige?

Staty med vågskålar och lagböcker

Det är inte alla som lånar pengar som tänker på att det finns regler kring hur utlånarna får marknadsföra sig – men det finns det faktiskt. Såväl banker som kreditbolag måste nämligen förhålla sig till konsumentkreditlagen, och där står tydligt angett hur reklam för lån får och inte får marknadsföras i Sverige.

Det handlar bland annat om att man inte ska marknadsföra lån som ”guld och gröna skogar” och en enkel lösning, eftersom det alltid tillkommer ränta och avgifter. Allt för att skydda konsumenten i så stor utsträckning som möjligt.

Reglerna kring marknadsföring av lån är stränga och konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens fördel. Enkelt beskrivet betyder det att en långivare inte får ge den sökande sämre villkor än vad som står angivet i lagen.

Lånets kostnad ska anges tydligt

Först och främst får ingen långivare eller annan aktör som förmedlar krediter framhäva lån som en snabb och enkel lösning till ekonomiska problem. Det är heller inte tillåtet att uppge vilseledande information kring krediten, utan alla villkor kring denna ska finnas klart och tydligt beskrivna. Den sökande ska ha möjlighet att gå igenom dessa på egen hand innan man väljer att ansöka.

Att informera om räntor och andra kostnader är också ett lagkrav, och det måste anges ett representativt låneexempel. Att det är representativt innebär att om räntan sätts mellan 20 och 35 procent, är det inte representativt med ett exempel där räntan är på 20 procent eftersom de flesta inte kommer få den lägsta räntan.

De flesta kommer troligen hamna någonstans närmare det övre spannet, vilket i så fall är det som anses representativt för lånet och ska användas i exemplet.

Ett låneexempel kan förslagsvis se ut såhär: ”För ett lån på 10 000 kronor som slutbetalas genom 12 åter­betalningar med lika stora månadsbetalningar är den effektiva räntan 65,83 procent och årsräntan 39 procent. Månadskostnaden är 1 095 kronor och totalt att betala blir 12 979 kronor. Kostnaden är 2 979 kronor”.

Den effektiva räntan (årsränta + avgifter) ska anges i exemplet. Om låneexemplet inte anger den effektiva räntan måste informationen specificera följande:

  • krediträntan
  • vilka avgifter som tillkommer
  • andra eventuella kostnader
  • kreditens belopp
  • avtalets löptid – hur lång tid återbetalningen tar
  • det totala belopp som ska återbetalas
  • hur många avbetalningar som krävs, samt hur stora dessa kommer bli

Sanktioner vid brott mot lagen

Om en långivare inte sköter sin marknadsföring enligt lagen kan det anmälas till Konsumentverket. Det är dem som, tillsammans med Finansinspektionen, sköter tillsynen för konsumentkreditslagen.

Om ett bolag inte sköter sig kan det drabbas av sanktioner. Dessa kan sträcka sig från en enkel varning till en straffavgift – beroende på hur allvarlig överträdelsen är. I värsta fall kan ett bolag tvingas upphöra med sin verksamhet helt och hållet.